2d 机构分工 4f
当前位置: 120 首页  部门简介  机构分工 1f9
b1c

  

处 长 吴克 教授
Email:kyc@hfuu.edu.cn
 
副处长 汪潘义 教授
Email:wangpanyi@hfuu.edu.cn
 
副主任  华建兵 教授
Email:236045613@qq.com
 
项目管理科
康辉     khui@hfuu.edu.cn
 
信息与成果管理科
黄飞   副教授             huangfei@hfuu.edu.cn
吴彩丽 博士,副研究馆员   cailw@hfuu.edu.cn

 
科技开发部
张凌云  博士,副教授     lingyunf@hfuu.edu.cn
 
产学研管理科
肖新国    xiaoxgo@hfuu.edu.cn
 
 
283
0